Algemene voorwaarden

Privacy

Emailadressen van personen die Boston Bay ontvangt middels deelname aan de workshops en trainingen danwel middels inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden in geen enkel geval aan derden verkocht.

Disclaimer

Geen enkele vorm van content op de website van Boston Bay kan opgevat worden als een advies.

Geen enkele vorm van kennisoverdracht tijdens de trainingen of workshops kan worden opgevat als een advies.

Eventuele winsten of verliezen resulterend uit kennis die is overgedragen via een vorm van contact tussen Boston Bay en de ontvanger zijn volledig voor rekening van de ontvanger. Boston Bay erkent op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

Bij het deelnemen aan een training of een workshop geeft de deelnemer aan hiermee akkoord te zijn.

Bij het deelnemen aan een training of een workshop geeft de deelnemer tevens aan op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Boston Bay zoals in dit document vermeld.

Video, Tekst, Afbeeldingen & Geluid

Het is ten strengste verboden om zonder schriftelijke toestemming van Boston Bay video, tekst, afbeeldingen of geluidsfragmenten te gebruiken voor eigen gebruik.

Het is ten strengste verboden om zonder schriftelijke toestemming van Boston Bay video, tekst, afbeeldingen of geluidsfragmenten te delen met derden.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot 48 uur voor aanvang van de workshop of training. Wanneer je later annuleert, heb je geen recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag. 

Met het betalen van de factuur geef je aan hiermee akkoord te zijn.